Privacy & beveiliging

Wissel.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

 • Wie is Wissel.nl?
 • Wissel.nl is de besloten vennootschap Wissel Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3994 DG) Houten, aan Kokermolen 11 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 64073998.

  De dienst van Wissel.nl bestaat eruit dat gebruikers ongebruikte cadeaukaarten aan kunnen bieden bij Wissel.nl, die deze ongebruikte cadeaukaarten na acceptatie van het bod door de gebruiker inkoopt. De gebruiker kan de cadeaukaart verkopen tegen een vergoeding in geld of tegoed van aangesloten partners zoals Bol.com. De ongebruikte cadeaukaarten worden vervolgens aangeboden in de webshop van Wissel.nl waar klanten de cadeaukaarten kunnen kopen. In het vervolg van dit Privacy Statement wordt het voorgaande tezamen de “Dienst” genoemd. De Dienst is beschikbaar via www.wissel.nl (hierna de “Website”). Bij het bezoeken en gebruik van de Website en voor het aanbieden van de Dienst verwerkt Wissel.nl persoonsgegevens.

 • Welke informatie wordt door Wissel.nl verzameld en verwerkt?
 • Wissel.nl verwerkt op verschillende manieren gegevens. Daarbij bestaat een onderscheid tussen gegevens die worden verzameld en verwerkt door het gebruik van de Dienst, en gegevens die worden verzameld en verwerkt doordat de Website wordt bezocht.

  Inwisselen van cadeaukaarten

  Je kunt een cadeaukaart bij Wissel.nl aanbieden door middel van het invullen van het inwisselformulier dat via de Website beschikbaar is. In geval van het uitbetalen door een bank vragen wij je om de volgende gegevens: achternaam, e-mailadres en je IBAN rekeningnummer waarop de vergoeding voor het inkopen van de cadeaukaart kan worden bijgeschreven. Bij een alternatieve uitbetaling vragen wij alleen om jouw voor- of achternaam en e-mailadres.

  Account

  Om optimaal gebruik te kunnen maken van de webshop, kun je een persoonlijk account aanmaken. Hierbij vragen wij je om de volgende gegevens: voor- en achternaam, adres, woonplaats en optioneel je  telefoonnummer. Verder vragen wij je IBAN-rekeningnummer of naam rekeninghouder om de betaling via IDEAL te kunnen verwerken.

  De inhoud van jouw account is niet zichtbaar voor andere gebruikers of bezoekers.

  Aankoop

  Je kunt ook aankopen doen in de webshop zonder een account aan te maken. Om jouw aankoop te verwerken en de door jou gekochte cadeaukaart aan je op te kunnen sturen vragen wij je om de volgende informatie: voor- en achternaam, adres, woonplaats en optioneel je telefoonnummer. Verder vragen wij je IBAN-rekeningnummer of naam rekeninghouder om de betaling via IDEAL te kunnen verwerken.

  Aankoopinformatie

  Als je een account hebt aangemaakt kun je daarin de volgende informatie bekijken en beheren:

  • Jouw NAW-gegevens;
  • Welke bestellingen er zijn gedaan;
  • De status van je bestellingen en betalingen.

  Fraude

  Om fraude tegen te gaan en zoveel mogelijk te voorkomen kunnen naar aanleiding van een frauduleuze verkoop worden de volgende gegevens bewaard: IP-adres, IBAN-rekeningnummer en e-mailadres, welke bonnen je aanbiedt, voor welke bedragen de bonnen worden aangeboden en de namen waarmee de bonnen worden aangeboden. Deze informatie wordt ook geaggregeerd gebruikt om inzicht te krijgen in het aanbod op onze website.

  Automatisch gegenereerde informatie

  Om de Website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Website te beveiligen) hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegeneerde informatie over je (surf)gedrag tijdens je gebruik van onze de Website. Deze informatie bestaat uit:

  • het type device (o.a. tablet of smartphone);
  • het besturingssysteem dat je device  gebruikt;
  • de pagina's die je bezoekt;
  • hoe je je weg vindt op de Website.
 • Wat zijn cookies en hoe gebruikt Wissel.nl ze?
 • Voor de correcte werking van de Dienst van Wissel.nl is het gebruik van cookies essentieel. Door gebruik van Wissel.nl kunnen zulke cookies op jouw randapparatuur worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Wissel.nl kunnen je randapparatuur of de bestanden daarop niet beschadigen.

  De volgende typen cookies kunnen door jouw gebruik van de Dienst op jouw randapparatuur geïnstalleerd worden:

  Cookies van Wissel.nl

  Wissel.nl plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de Dienst op een gebruiksvriendelijke wijze te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de Website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de op de Website ingevulde formulieren.

  Naast functionele cookies plaatst Wissel.nl cookies die slechts een beperkte tijd op jouw randapparatuur worden opgeslagen. Zodra je de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om jouw surfgedrag op de Website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. Wissel.nl kan met behulp van deze gegevens de Website aanpassen aan de behoeftes van de gebruikers.

  Cookies van derde partijen

  Buiten de cookies die Wissel.nl zelf plaatst, worden er via de Website ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Wissel.nl heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Wissel.nl wijst er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de Website worden geplaatst.

  Affiliate cookies

  Wissel.nl maakt gebruik van het advertentieplatform TradeTracker en toont door TradeTracker aangeboden relevante adverteerders op haar website. TradeTracker plaatst zogenaamde tracking cookies op jouw randapparatuur om jouw aankoopgedrag te monitoren en om de advertentie netwerken vervolgens te kunnen uitbetalen. TradeTracker kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij hiertoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens TradeTracker verwerken.

  Google Analytics

  Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Wissel.nl gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw randapparatuur aan de hand waarvan je gebruik van de Website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Wissel.nl verstrekt. Wissel.nl verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Website of haar dienstverlening doorvoeren.

  Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken.

  Verwijderen cookies

  Je kunt je browser zo instellen dat je geïnstalleerde cookies kunt toestaan of weigeren en dat je tijdens je volgende gebruik van Wissel.nl geen cookies ontvangt. Je kunt je gegeven toestemming altijd intrekken. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

 • Voor welke doeleinden zal Wissel.nl informatie over jou gebruiken?
 • Doeleinden

  Wissel.nl zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

  Doel

  Rechtsgrond

  om jouw aanvraag tot verkoop van een cadeaukaart in behandeling te nemen en een bod te kunnen doen

  de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent;

  Om jouw aankopen te verwerken en de gekochte cadeaukaarten aan jou op te kunnen sturen

  de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent;

  om de persoonlijke pagina te kunnen creëren

  de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent;

  om betalingen van en aan Wissel.nl mogelijk te maken

  de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent;

  om fraude tegen te gaan en zoveel mogelijk te voorkomen

  de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Wissel.nl, namelijk om de Dienst veilig aan te kunnen bieden;

  om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en producten van Wissel.nl en om te reageren op je vragen en feedback;

  de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Wissel.nl, namelijk het bieden van klantenservice;

  om de Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

  de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Wissel.nl, inhoudende de beveiliging van de Website en het verbeteren van de dienstverlening;

  om statistische gegevens te genereren en om deze gegevens (geanonimiseerd) te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden;

  de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Wissel.nl, namelijk het kunnen doen van onderzoek en de dienstverlening te kunnen verbeteren;

  om informatie over jou te verstrekken aan derden, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven of op basis van en in overeenstemming met wet- en/of regelgeving;

  (i) je hebt je toestemming gegeven voor deze verwerking van je persoonsgegevens; (ii) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Wissel.nl rust;


  Wissel.nl wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Wissel.nl dat daarom aan jou laten weten. Ook kan Wissel.nl je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

  Mocht je geen e-mailberichten van Wissel.nl willen ontvangen, dan kun je je afmelden via de opt-out button die is opgenomen in elke e-mail die door Wissel.nl aan jou wordt gestuurd.

 • Gebruik door derden
 • Zonder jouw expliciete toestemming zal Wissel.nl jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, behalve:

  • aan onderaannemers die namens en ten behoeve van Wissel.nl de persoonsgegevens verwerken. Wissel.nl zorgt ervoor dat in dat geval contractuele bepalingen er in voorzien dat derden jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacy statement en dat de derden beveiligingsmaatregelen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van jouw persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan jouw persoonsgegevens;
  • Wissel.nl kan jouw gegevens aan een derde partij verstrekken als je zelf daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid;
  • Ten behoeve van het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken of voor het uitvoeren van webanalyses kan Wissel.nl de gegevens die automatisch worden verzameld door het bezoeken van de Website, waaronder het IP-adres, aan derden verstrekken;
  • indien Wissel.nl daartoe verplicht is op grond van nationale of internationale wetgeving, jurisprudentie en/of regelgeving, of indien Wissel.nl dit nodig acht om haar eigen rechten te verdedigen.
 • Hyperlinks
 • De Website kan hyperlinks bevatten waarmee je de Website van Wissel.nl verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wissel.nl heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement en/of voorwaarden van toepassing is/zijn. Dit privacy statement van Wissel.nl heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website en/of door het gebruik van de Dienst zijn verkregen. Wissel.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 • Op welke wijze beschermt Wissel.nl jouw persoonlijke informatie?
 • Wissel.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 • Hoe lang bewaart Wissel.nl jouw persoonsgegevens?
 • Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

 • Wat zijn jouw rechten?
 • Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het privacy statement wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt inroepen. Jouw verzoeken kunnen worden gestuurd aan privacy@wissel.nl.

  Reactie

  Wissel.nl probeert zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op je verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat Wissel.nl meer tijd nodig heeft. Indien dat het geval is, zal Wissel.nl je hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

  Om er zeker van te zijn dat de informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vraagt Wissel.nl je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. Wissel.nl verzoekt je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.

  De mogelijkheid bestaat dat Wissel.nl een verzoek van je afwijst, bijvoorbeeld omdat je verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat Wissel.nl (wettelijk gezien) niet aan je verzoek kan of hoeft te voldoen. Wissel.nl zal je ook van een afwijzing op de hoogte stellen.

  Wissel.nl wijst je er verder op dat je, in het geval Wissel.nl een verzoek van je afwijst, het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Inzagerecht

  Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of Wissel.nl op jou betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt. lndien dit het geval is, zal Wissel.nl je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

  Recht op rectificatie

  Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te maken.

  Recht om vergeten te worden

  Je hebt het recht om te verzoeken tot het wissen van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zal Wissel.nl de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

  Recht op beperking

  Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, Wissel.nl gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zal verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

  Recht op bezwaar

  Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als Wissel.nl jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zal Wissel.nl jouw privacy belangen afwegen tegen de bedrijfsbelangen van Wissel.nl. Als jouw belang zwaarder weegt, zal Wissel.nl jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.

  Recht op dataportabiliteit

  Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. Wissel.nl zal de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.

 • Mogen minderjarigen gebruik maken van Wissel.nl?
 • Als je nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je gebruik maakt van de Dienst. Door dit Privacy Statement te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om van de Dienst gebruik te maken.

 • Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
 • Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 • Vragen?
 • Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan privacy@wissel.nl. Als je een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens en je komt er met Wissel.nl niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.