Gebruikersovereenkomst

Een woord vooraf van Wissel.nl

Kleine lettertjes.... niks voor ons. Maar omdat het erbij hoort vind je hieronder een gebruikersovereenkomst. Onze vuistregel is: Tevreden klanten door eerlijke dienstverlening. 

En, heel belangrijk om te weten, op Wissel.nl verkoop je je cadeaubonnen voor contanten en koop je cadeaubonnen die andere consumenten hebben ingeleverd met korting. Na bestelling van cadeaubonnen uit onze webshop ontvang je deze per email: van elke (online besteedbare) kaart krijg je het kaartnummer en de veiligheidscode toegestuurd.

Je kunt deze "virtuele cadeaukaarten" in principe niet meer ruilen, omdat we andere kopers op onze website niet kunnen garanderen dat je deze nummers niet alsnog gaat gebruiken. Neem hierover gerust contact met ons op: wellicht kunnen we een uitzondering maken!

Gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst is opgesteld door Wissel Nederland B.V. ("Wissel.nl"), gevestigd Hoofdveste 10, 3992 DG te Houten en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 64073998. Deze gebruikersovereenkomst is van toepassing op alle diensten die Wissel.nl aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Wissel.nl en jou. Wissel.nl behoudt zich het recht voor deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. Door gebruik te maken van de diensten van Wissel.nl stem je in met de meest recente versie van deze gebruikersovereenkomst.

Dienst

Wissel.nl biedt de mogelijkheid (“dienst”) aan om je cadeaubonnen uit te laten betalen (“verkopen”) en Wissel.nl biedt de door haar ingekochte cadeaubonnen via haar webshop aan met korting (“kopen”)

Registratie en Privacy

Voor het verkopen van jouw cadeaukaarten aan Wissel.nl wordt onderscheid gemaakt in ruilen of verkopen. Voor het omruilen van je cadeaukaart naar ander tegoed wordt je e-mailadres gevraagd. Voor het laten uitbetalen van je cadeaukaart vragen wij je bankrekening en naam. Voor het kopen van een cadeaukaart vraagt Wissel.nl in het geval van elektronische distributie, ofwel een cadeaukaart code via e-mail (“e-gift”), een e-mail adres en geldig telefoonnummer. In het geval van fysieke distributie wordt ook het aflever adres gevraagd. Je dient alle persoonlijke gegevens naar waarheid in te vullen. Wissel.nl beschermt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wissel.nl verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van de dienst mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. Voor meer informatie: zie de Privacy Policy op onze website. 

Verkopen van cadeaukaarten

Je kunt als "Verkoper" een cadeaukaart te koop aanbieden aan/via Wissel.nl. De Verkoper moet gerechtigd zijn de cadeaukaart te verkopen De cadeaukaart moet ongebruikt zijn (geen rest bedragen maar de oorspronkelijke volledige waarde) en de veiligheidscode moet zijn afgeschermd door de oorspronkelijke kras laag. De kaart moet minimaal nog 2 maanden geldig zijn en de originele kaart moeten aan Wissel.nl worden opgestuurd.

Aanvragen van een bod

De Verkoper vraagt een bod aan Wissel.nl via het inwisselformulier op de website De verkoper moet minimaal zijn e-mail adres, kaartnummer, kaartsaldo en kaartgeldigheid naar waarheid invullen.

Uitbrengen van een bod

Wissel.nl brengt altijd direct een bod uit op de aangeboden kaart. Het bod wordt uitgebracht via e-mail én is direct zichtbaar op de pagina. Het bod van Wissel.nl is maximaal 1 week geldig. Als de verkoper na deze periode zijn of haar kaart wil aanbieden dan dient het proces opnieuw gestart te worden. Bod-aanvragen van ouder dan 14 dagen waarvan geen poststuk of codes is/zijn ontvangen worden door Wissel.nl verwijderd.

Verzending cadeaukaart

Als de verkoper akkoord gaat met het bod dan wordt de cadeaukaart door de verkoper verstuurd naar het postadres van Wissel.nl onder vermelding van het referentienummer en de postcode en het huisnummer van de verkoper. Als het aangeboden merk cadeaubon geschikt is voor online inname dan kan de verkoper de code(s) van de cadeaubon of digitale bon invoeren op de inwisselpagina. 

Ontvangst van de cadeaukaart

Wissel.nl verwerkt alle post uiterlijk de volgende werkdag. Wanneer de ontvangen kaart, kaartgegevens, verzender gegevens corresponderen met de vooraf opgegeven informatie dan keert Wissel.nl uiterlijk de werkdag na ontvangt het afgesproken bedrag uit via de bank. Indien de vooraf opgegeven informatie niet overeenkomt met de ontvangen post/poststukken dan neemt Wissel.nl uiterlijk de werkdag na ontvangst van het poststuk contact op met de Verkoper. Digitale aanvragen / online ingediende bonnen worden binnen het zelfde tijdsbestek verwerkt en uitbetaald.

Overeenkomst

Ter voorkoming van twijfel: het bod is door de verkoper aanvaard zodra de kaart is ontvangen door Wissel.nl. Wanneer Wissel.nl de levering heeft gecontroleerd en gevalideerd dan komt dan een finale overeenkomst tot stand tussen de verkoper en Wissel.nl. Wissel.nl behoudt zich het recht voor om de verkoop van een cadeaukaart terug te draaien indien niet aan de voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst is voldaan.

Kosten en Prijs

Wissel.nl rekent geen transactie en/of service kosten. De prijs die de Verkoper ontvangt komt tot stand door het uitbrengen van een bod door Wissel.nl en het accepteren van het bod door de Verkoper.

BTW

De verkooptransactie via Wissel.nl is vrijgesteld van BTW. 

Kopen van cadeaukaarten

De Koper zoekt en vindt cadeaukaarten in de webshop van Wissel.nl. De Koper kiest een product en rekent af via het winkelmandje Na de betaling ontvangt de Koper een e-mail met daarin het cadeaukaartnummer en de veiligheidscode. Cadeaukaarten die zowel fysiek als online te besteden zijn kunnen op verzoek van de Koper worden opgestuurd door Wissel.nl. Cadeaukaarten die uitsluitend fysiek kunnen worden geleverd worden altijd fysiek verzonden door Wissel.nl aan de Koper.

Risico’s en garanties

Wissel doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de cadeaukaart codes die worden verkocht in de webshop bruikbaar zijn voor de koper. Dat wil zeggen, voorzien zijn van het juiste overeengekomen saldo en te gebruiken zijn voor de vermelde geldigheidsduur. Ter voorkoming van fraude door de Verkoper van de oorspronkelijke cadeaukaart heeft Wissel.nl diverse fraude preventie mechanismen ingevoerd in haar processen. Toch is het kopen van een cadeaukaart via Wissel.nl niet volledig risico vrij. Indien de Koper het slachtoffer is van een frauduleuze Verkoper dan kan de Koper bij Wissel.nl een klacht indienen via klantenservice@wissel.nl. Indien naar alle redelijkheid is aan te nemen dat de Koper de dupe is van fouten in het proces of fraude van de oorspronkelijke Verkoper dan vergoed Wissel.nl het volledige aankoopbedrag aan de Koper.

Kosten, betaling en levering

De Koper van een of meerdere cadeaukaarten kan online betalen via de aangeboden betaalmethodes. Er worden geen transactiekosten in rekening gebracht. Voor de fysieke levering, verzending, van cadeaukaarten worden geen kosten aan de Koper in rekening gebracht.

Fraude

Een cadeaukaarten nogmaals verkopen of gebruiken is niet toegestaan. Als Wissel.nl vermoedens heeft van Fraude dan behoudt Wissel.nl zich het recht voor om aangifte te doen tegen Verkoper en of koper en zijn account (permanent) te blokkeren.

Aansprakelijkheid

Wissel.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Dienst of het Platform mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Wissel.nl. Hoewel Wissel.nl zoveel mogelijk maatregelen treft om te zorgen dat de verkoop zo veilig mogelijk verloopt, garanderen wij op geen enkele wijze de juistheid van de Dienst. Wissel.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden met betrekking tot de Dienst.

Misbruik

Als voorwaarde voor het gebruik van de Dienst, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via Wissel.nl aan te bieden die inbreuk maken op enige wet- of regelgeving. Bovendien ga je ermee akkoord dat je:
- geen onjuiste verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;
- geen niet-openbare/beveiligde gebieden van de Dienst betreedt;
- geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt;
- niet de kwetsbaarheid van de Dienst of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.

Als Wissel.nl vermoedt dat je niet voldoet aan deze gebruikersovereenkomst, dan kan zij je toegang tot het Platform en de Dienst met onmiddellijke ingang (blijvend) ontzeggen.

Vrijgeven van informatie

Wissel.nl heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) de gebruikersovereenkomst te handhaven.

Klachten regeling

Als je een klacht hebt over Wissel.nl dan hoort Wissel.nl dat graag. Stuur je klacht (zo volledig mogelijk omschreven) naar klantenservice@wissel.nl

Geschillen

Op deze gebruikersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.